Om teamet

Sunna Ingvarsdóttir

Sunna jobber på 5029Klinikk som sexolog og parterapeut. Fra før er hun utdannet lærer og har jobbet mange år i ungdomsskolen før hun gikk over til å jobbe for pedagogisk veiledningstjeneste i Ullensaker kommune. Hun finner gode løsninger i situasjoner som kan oppleves som fastlåste, og er opptatt av å skape en trygg relasjon til de hun er i kontakt med. Hele mennesket står i sentrum i Sunnas syn på personlig utvikling.

Interessen for par, relasjoner og det sexologiske aspektet gjorde at hun valgte å utdanne seg innen dette i voksen alder. Utdanningen nærmer seg nå slutten, og hun fungerer nå som en del av det tverrfaglige teamet på klinikken.

Seksualundervisning i skolen eller for andre grupper er også produkter hun brenner for og som vi tilbyr.

Sunna er født og oppvokst på Island, og har levd størsteparten av livet på Jessheim.

Steinar Kroksæter

Steinar har virket som kommunikolog siden 2007 og ernæringsterapeut siden 2013. Hvordan vår tankeverden og kommunikasjon fungerer, og hvordan dette samspiller med for eksempel over og undervekt, betennelser og fordøyelsen ved mange kroniske helseproblemer ble naturlige temaer og arbeide med og fordype seg i. Blant annet ved ulike varianter av utmattelse eller ”gått i veggen”.

Steinar er ofte med på første møte med nye kunder for å vurdere hva slags tiltak i hvilken rekkefølge som trengs.

Steinar har også en særlig interesse for læring, lese, regne og skrivevansker, og har jobbet med dette siden 2008. Først flere år i skolen og seinere i privat praksis. Steinar er daglig leder på 5029.

Morten Aanerud

Morten er en særdeles dreven og erfaren naprapat og kommunikolog. Han har drevet egen klinikk som naprapat siden 2003, og startet med sorteringsarbeid som kommunikolog i 2007. Morten er en nøkkelperson i våre tverrfaglige programmer, og er ofte med på første time med nye kunder for å forstå helheten av problemet og vurdere hvilke grep som trengs i hvilken rekkefølge.

Morten har mye erfaring med toppidrettsfolk og mosjonister. Både med manuell medisinsk behandling, og det som har med mentale prosesser og prestasjon å gjøre.

Christina Karlsson

Christina har jobbet i 25 år med mennesker og helse. De første årene i rusmiddelomsorgen, oppsøkende tjenester og som miljøterapeut ved institusjon, og etter hvert mer med pårørende.

De siste årene har hun vært veileder på Funksjonellmedisinsk Institutt i Oslo, og opparbeidet seg solid kunnskap og erfaring med ernæring og hvordan dette er knyttet til mental helse, overgangsalder, betennelser og fordøyelsesplager.

Hun er utdannet kommunikolog og helsefagarbeider, og har studert teologi ved Universitet i Oslo.

På 5029 jobber hun mye med parterapi, og problemer knyttet til kvinnehelse i alle aldersgrupper.
Thomas

Thomas Aleksander Skog

Thomas jobber på 5029 som kommunikolog og lege. Timene varer 60 minutter, så det er god tid til å få snakka ordentlig sammen. Første time handler om å få full oversikt over din helsetilstand, og bli kjent med hvem du ER.

Som kommunikolog er Thomas en konstruktiv og god samtalepartner knyttet til å håndtere sammensatte utfordringer i livet. Han har store kunnskaper om urte- og ernæringsmedisin, og har utdannet seg innen funksjonellmedisin i USA. Sjamanisme og urfolks tilnærming til helse og liv er også noe som Thomas har fordypet seg i.

I 13 år var nevrodiagnostikk hans hovedgeskjeft. På Klinikk5029 jobber Thomas med nevromotorisk trening og stimulering som grep for å skape endring i koordinasjon, tanke og adferdsmønstre.

Som lege er Thomas er mest opptatt av hvordan du kan ta vare på deg selv, din helse, dine tanker og ditt liv, gjennom kontakt med egen kropp og spiritualitet, kosthold, urter, tilskudd og bevegelse. Aktuelle prøver og medisiner må også til i mange tilfeller.

Gruppetimer med blant annet gongbad er også blant aktivitetene til Thomas.

Utover det er han en rolig, klok og varm mann med interesse for miljø og naturvern, og jobber 50% som overlege på Ullevål Sykehus.

Våre artikler

Det holder det sa Gundersen, det klarer seg med det

Det holder det, sa Gundersen, det klarer seg med det.
No'n overfall om natta må'n alltid regne med.
Vi peller opp en to tre lik hver mårra, det er alt,
det pleier vi å regne som normalt.

Sansenes magi

«Outside stuff pierce through to you and decides you. And though you are you no matter what someone says what is false or true. Regardless of how soft or hard they say the true you looks like, hears like, feels like, tastes like or smells like, you are you.» - PIERCED fra albumet Steingrunn av OIX.

FOMO - Fear of missing out!

For noen år tilbake hadde jeg en sorteringstime med en ung kvinne som ulykksalig meddelte at hun hadde veldig sterk FOMO. Jeg hadde aldri hørt uttrykket før, og den unge kvinnen lærte villig vekk hva FOMO var for noe

Hva er sorteringsarbeid på Klinikk5029?

Sorteringstime kaller vi timer der vi hovedsakelig snakker sammen. Noen bruker ordet samtaleterapi. Det foregår imidlertid mye mer enn samtale i disse timene.

Ny tjeneste på 5029

Vi på 5029 er stolte av å presentere vårt unike tilbud: radiologisk utredning med for eksempel MR-diagnostikk kombinert med naprapatbehandling!

Parterapi og sexologi med Sunna

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Dette er 5029

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Vekk fra deg og inn til meg

En røff guide for bedre selvkontakt
Ordet «selvkontakt» hos 5029 innebærer økt tilknytning og klarhet til egen indre opplevelse...

Læringsutvikling hos Klinikk 5029

Klinikk 5029 på Jessheim tilbyr hjelp innen lese, regne og konsentrasjonsvansker. Jeg som jobber med dette har utgangspunkt i min utdanning som kommunikolog. Jeg bryr meg lite om diagnoser...

Christinas Fastfood presenterer: 5029Knekkebrødet

Velkommen til Christinas Fastfood

En røff guide for trygg og effektiv uttøying av muskler

Det finnes mengder av metoder og teknikker for uttøying. En av disse er PNF. Det står for proprioseptiv nevromuskulær fasilitering. Denne teknikken benytter seg av en nevrologisk refleks...