Om teamet

Sunna Ingvarsdóttir

Sunna jobber på 5029Klinikk som sexolog og parterapeut. Fra før er hun utdannet lærer og har jobbet mange år i ungdomsskolen før hun gikk over til å jobbe for pedagogisk veiledningstjeneste i Ullensaker kommune. Hun finner gode løsninger i situasjoner som kan oppleves som fastlåste, og er opptatt av å skape en trygg relasjon til de hun er i kontakt med. Hele mennesket står i sentrum i Sunnas syn på personlig utvikling.

Seksualundervisning i skolen eller for andre grupper er også produkter hun brenner for og som vi tilbyr.

Sunna er født og oppvokst på Island, og har levd størsteparten av livet på Jessheim.

Morten Aanerud

Morten er en særdeles dreven og erfaren naprapat og kommunikolog. Han har drevet egen klinikk som naprapat siden 2003, og startet med sorteringsarbeid som kommunikolog i 2007. Morten er en nøkkelperson i våre tverrfaglige programmer, og er ofte med på første time med nye kunder for å forstå helheten av problemet og vurdere hvilke grep som trengs i hvilken rekkefølge.

Morten har mye erfaring med toppidrettsfolk og mosjonister. Både med manuell medisinsk behandling, og det som har med mentale prosesser og prestasjon å gjøre.

Christina Karlsson

Christina har jobbet i 25 år med mennesker og helse. De første årene i rusmiddelomsorgen, oppsøkende tjenester og som miljøterapeut ved institusjon, og etter hvert mer med pårørende.

De siste årene har hun vært veileder på Funksjonellmedisinsk Institutt i Oslo, og opparbeidet seg solid kunnskap og erfaring med ernæring og hvordan dette er knyttet til mental helse, overgangsalder, betennelser og fordøyelsesplager.

Hun er utdannet kommunikolog og helsefagarbeider, og har studert teologi ved Universitet i Oslo.

På 5029 jobber hun mye med parterapi, og problemer knyttet til kvinnehelse i alle aldersgrupper.

Anne Lene Ruudsengen

Anne Lene jobber på 5029 med sorteringstimer, nevromotorikk/nevromassasje og foreldreveiledning. Hun er utdannet med bachelorgrad i pedagogikk og videreutdanninger innenfor ledelse, veiledning, psykisk helse og livsmestring, og har fullført basic i Kommunikologiutdanningen. Arbeidspraksis er 10 år som pedagogisk leder og 10 år om styrer i barnehage med fokus på selvledelse, rollefunksjoner, pedagogisk individuell utvikling, samhandling og relasjonskompetanse, både individuelt og i gruppe for barn, ansatte og foreldre.

Anne Lene startet på 5029 i i 2022 med administrasjon, foreldreveiledning og nevromotorisk behandling. Hun har nå avsluttet arbeid i barnehage og har deltidsstilling på 5029 med godt grunnlag på behandlingssamhandling med Morten og deltagende administrasjon med Christina.

Grunnlaget for karriereendring kommer av brennende giv etter å kunne ha et utvidet tilbud innenfor fagfeltet for å kunne nå flere barn, foreldre og individer ute i samfunnet. Samfunnet er i endring, og det er for Anne Lene av stor helhet å kunne være tilgjengelig for alle som trenger og bli møtt innenfor fagfeltene og behandlingene hun har å tilby. Hun er stolt av eierskapet til kunnskapen og har som formål å kunne gi av seg selv til de som trenger og ønsker dette der ute.

Anne Lene bor i Eidsvoll med datter og samboer. Landbruksånden har blitt en stor del av hverdagen utenfor klinikken, både administrativt og ute i felten.

Våre artikler

Fordøyelsesproblemer og stress

Traumer, uavklarte livskriser eller slitsomme faser i livet kan påvirke fordøyelsen vår negativt. Dette er en artikkel om hvordan stress påvirker tarmen og magen vår, og hvordan vi jobber med å løse opp i stress FØR vi begynner med andre medisinske eller naturmedisinske tiltak.

Det holder det sa Gundersen, det klarer seg med det

Det holder det, sa Gundersen, det klarer seg med det.
No'n overfall om natta må'n alltid regne med.
Vi peller opp en to tre lik hver mårra, det er alt,
det pleier vi å regne som normalt.

Sansenes magi

«Outside stuff pierce through to you and decides you. And though you are you no matter what someone says what is false or true. Regardless of how soft or hard they say the true you looks like, hears like, feels like, tastes like or smells like, you are you.» - PIERCED fra albumet Steingrunn av OIX.

FOMO - Fear of missing out!

For noen år tilbake hadde jeg en sorteringstime med en ung kvinne som ulykksalig meddelte at hun hadde veldig sterk FOMO. Jeg hadde aldri hørt uttrykket før, og den unge kvinnen lærte villig vekk hva FOMO var for noe

Hva er sorteringsarbeid på Klinikk5029?

Sorteringstime kaller vi timer der vi hovedsakelig snakker sammen. Noen bruker ordet samtaleterapi. Det foregår imidlertid mye mer enn samtale i disse timene.

Parterapi og sexologi med Sunna

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Dette er 5029

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Vekk fra deg og inn til meg

En røff guide for bedre selvkontakt
Ordet «selvkontakt» hos 5029 innebærer økt tilknytning og klarhet til egen indre opplevelse...

Christinas Fastfood presenterer: 5029Knekkebrødet

Velkommen til Christinas Fastfood

En røff guide for trygg og effektiv uttøying av muskler

Det finnes mengder av metoder og teknikker for uttøying. En av disse er PNF. Det står for proprioseptiv nevromuskulær fasilitering. Denne teknikken benytter seg av en nevrologisk refleks...