Barn og ungdom

Lære, lese, regne, og konsentrasjonsvansker

Steinar Kroksæter har jobbet med lære og konsentrasjonsvansker siden 2008. Først flere år i skoleverket, og seinere med privat praksis. Læring er en kompleks sak som griper inn i hele livssituasjonen og helsetilstanden. Erfaringen er at å gjøre mer av det samme som allerede har blitt gjort, sjelden fører til positiv endring.

Helt konkret jobber vi med utvikling av nervesystemet gjennom nevromotorisk trening, og endring i hvordan lesing, regning, tenking og læring faktisk egentlig foregår i tankene i hodet. Det å gjenkjenne ordbilder er for eksempel bare mulig hvis den indre visuelle sansen brukes til nettopp dette. Når det er etablert, vil det å huske ordbilder bli vesentlig enklere.

Dårlig konsentrasjonsevne kan handle om veldig mye forskjellig. Gjennom god kartlegging og oversikt over helheten av situasjonen, er det mulig å sette i gang presise grep for utvikling.

Læringsevne og konsentrasjon danner selve grunnlaget for at læring skal kunne skje, og i praksis er det enkle og klare grep og øvelser som skal til. Noe arbeid må gjøres på 5029, og litt må gjøres hjemme.

Foreldreveiledning

I dagens samfunn er det for mange krevende å være foreldre. Vi tilbyr veiledning til foreldre som ønsker hjelp til å være den forelderen han/hun ønsker å være. Noen eksempler på hva vi kan bidra med er relasjonsbygging, grensesetting og samspill med barn og ungdom.

Vi jobber med helt konkrete og enkle verktøy for å skape en positiv utvikling i samhandling og relasjoner. Både mellom de voksne, og mellom den voksne og barnet/ungdommen.

Tankesortering for barn og ungdom

Mange foreldre kontakter oss fordi deres barn på en eller annen måte ikke har det bra. Det «å ikke ha det bra» kan handle om blant annet dårlig selvfølelse, angst, depresjon, følelse av ensomhet, utagering eller sinne. På 5029 er vi ikke opptatt av å sette merkelapper, men å identifisere de ubalansene som bidrar til barnets/ungdommens tilstand. Vi har etter hvert tilegnet oss solid kompetanse og erfaring i hvordan man best møter og hjelper barn og unge.

Vår erfaring er at barn og unge opplever at det er trygt og godt å komme til 5029, og de uttrykker ofte at «vi forstår dem». Det er alltid et mål for oss at barnet eller ungdommen får eierskap til prosessen. Ved at de unge selv forstår hvilke utfordringer de har, og selv får oppgaver og delansvar for å skape ønsket endring, utvikles selvstendighet og mestringstro som fundament å bygge videre på.

Selvfølelse og selvbilde

Det er veldig lett å havne inn i en rolle vi kler oss i, ut fra det vi forstår som andres eller egne forventninger til oss selv. Valg og opptreden styres da av det vi ønsker å framstå som eller innfri, og ikke den vi "egentlig er".

Over tid vil dette kunne skape ubalanser og konflikter i oss, som kan påvirke helsa vår innenfra og ut. Mange kan oppleve at de spiller en rolle i livets teater, og over tid få mindre evne til å stole på og være seg selv. Det blir viktigere med hva vi eier, hvordan vi ser ut og hvilken jobb vi har, enn å kunne være og utøve oss selv fritt.

Kontakt oss om dette er noe du kjenner igjen hos deg selv og vil ha hjelp med.

Våre artikler

Vekk fra deg og inn til meg

En røff guide for bedre selvkontakt
Ordet «selvkontakt» hos 5029 innebærer økt tilknytning og klarhet til egen indre opplevelse...

Læringsutvikling hos Klinikk 5029

Klinikk 5029 på Jessheim tilbyr hjelp innen lese, regne og konsentrasjonsvansker. Jeg som jobber med dette har utgangspunkt i min utdanning som kommunikolog. Jeg bryr meg lite om diagnoser...

Christinas Fastfood presenterer: 5029Knekkebrødet

Velkommen til Christinas Fastfood

En røff guide for trygg og effektiv uttøying av muskler

Det finnes mengder av metoder og teknikker for uttøying. En av disse er PNF. Det står for proprioseptiv nevromuskulær fasilitering. Denne teknikken benytter seg av en nevrologisk refleks...