Barn og ungdom

Ungdom og sexualitet

Seksualitet, kjønn og identitet er ofte store og viktige tema for den som er ung. Dette er fagområdet til Sunna, som er sexolog på 5029Klinikk. Hun har lang erfaring med å hjelpe unge med å finne ut av disse tingene.

Utfordringer innen disse områdene kan også utvikle seg videre til andre ting, som for eksempel dårlig selvtillitt og sosial utrygghet. Vi anbefaler å ta tak i problemene så tidlig som mulig. Som oftest har de en løsning.

En prat eller tre med Sunna kan gjøre ting litt enklere.

Leksehjelp

Leksehjelp på 5029 gjennomføres av Sunna Ingvarsdóttir. Hun har lang fartstid som kontaktlærer, spesialisering i flere fag og den siste tiden jobbet i veiledningstjenesten ved Pedagogisk Senter i kommunen.

Leksehjelp er ment å støtte skoleeleven med alt aktuelt skolearbeid for å øke læringsutbytte, mestringsopplevelse og eventuelt bedring av karakterer.

 • Leksehjelpen er 12 møter over 12 uker. Varighet 60 minutter.
 • Er for en eller to elever i gangen, som fungerer godt sammen.
 • Gjennomføres mellom skoleslutt og klokka 17.00 hver dag. Siste møte kan starte 16.00.
 • Foregår på Sunnas kontor på 5029Klinikk i Jessheim sentrum.
 • Tiden brukes på leksehjelp, og det som hele tiden er aktuelt stoff på skolen.
 • Eleven trenger egne skolesaker, og eventuelt litt ekstra mat.
 • Foreldre trenger vanligvis ikke å være med på møtene.
 • Pris: 13.200,- for 12 uker. Prisen er den samme om det er en eller to elever.

Er dette interessant? Ta kontakt med oss for mer informasjon og eventuelt booking av alle 12 møtene framover.

Mattekurs

Mattekurset varer 8 uker og gjennomføres av Sunna Ingvarsdóttir. I tillegg til å ha vært kontaktlærer i mange år og jobbet i kommunenes veiledningstjeneste, er matematikk hennes spesialfag. Dette er Sunnas hjemmebane.

Kurset starter der eleven er nivåmessig, og ambisjonen er spennende læring og størst mulig læringsutbytte. Det tas lite hensyn til hva det jobbes med på skolen, og veldig hensyn til elevens nåværende kunnskapsnivå og læringstempo.

 • Varighet 8 uker med møte en gang i uka. 60 minutter hver gang.
 • Er for en eller to elever samtidig, som fungerer godt sammen og er på omtrent samme nivå.
 • Gjennomføres mellom skoleslutt og klokka 17.00. Siste møte kan starte 16.00.
 • Foregår på Sunnas kontor på 5029Klinikk i Jessheim sentrum.
 • Eleven trenger egne lære- og kladdebøker, og annet utstyr som skrivesaker, linjal, passer, kalkulator osv som er nødvendig på nivået eleven er.
 • Foreldre trenger vanligvis ikke å være med.
 • Pris: 8.800,- for 8 uker. Prisen er den samme om det er en eller to elever.

Er dette interessant? Ta kontakt med oss for mer informasjon og eventuelt booking av alle 8 møtene framover.

Endring av kognitiv lære-, lese- og regnestrategi

Dette sikter på å endre den grunnleggende måten tanker, hukommelse og nervesystem brukes, bevisst og ubevisst, i læring og tenking. Altså at måten selve læringen foregår på i hjernen, endres eller justeres til å bli effektiv og tilpasset hvert enkelt menneske. Endring av underbevisste lærestrategier kaller vi det.

Enkelt sagt er det to hovedgrep som gjøres:
 1. Nevromotorisk trening, som legger til rette for modning og endring av måten nervesystemet lærer på.
 2. Etablering av og trening på nye kognitive strategier for tenking, læring, lesing og regning.
Dette arbeidet er oftest morsomt og lærerikt for barn, og de opplever vanligvis hurtig utvikling. De leser raskere, forstår tekst og begreper lettere, og hoderegner og forstår matematiske konsepter enklere. Læring blir plutselig lett og spennende.

Utbyttet av leksehjelp og mattekurset vil for de fleste bli mye høyere hvis endring og trening av regne- og lesestrategi gjennomføres først. Det er derfor vår klare anbefaling for den som ønsker utvikling av konsentrasjon og læring.

 • Varighet: 5 møter a 60 minutter.
 • 1. time: Utredning
 • 2. time: Kognitiv trening. Start på nevromotorisk trening.
 • 3. time: Trening på regne- og lesestrategi. Igangsettting av hjemmetrening. (10 minutter hver dag)
 • 4. og 5. time: Oppfølging, trening og justeringer etter behov.
 • Foreldre eller omsorgsperson må være med på møtene, for å kunne hjelpe til med enkel hjemmetrening mellom møtene.
 • Kan gjennomføres når som helst i kontortid.
 • Pris: 5.500,- for 5 møter.

Er dette interessant? Ta kontakt med oss for mer informasjon og eventuelt booking av alle 5 møtene framover.

Læringskurs

Dette er en pakke over 13 uker for den som virkelig ønsker å ta tak i læring og skolearbeid. Den består av leksehjelp, strategiendringsarbeid og mattekurs satt sammen til en helhet for best mulig utbytte.

 • Total varighet: 13 uker.
 • 2 faste møter i uka.
 • Leksehjelp fast den ene dagen.
 • Den andre dagen er det strategiendringsarbeid de første 5 gangene.
 • Deretter er det mattekurs de neste 8 gangene.


Eksempel:
Hvis møtene er fast på tirsdag og torsdag, kan for eksempel alle 13 tirsdagsmøtene være leksehjelp. De 5 første torsdagene er det strategiendringsarbeid, og de neste 8 torsdagene er det mattekurs.

Dette vil gi en formidabel læringsboost. Både når det gjelder dagens aktuelle skolearbeid, og den grunnleggende evnen til læring, som forhåpentligvis vil være til nytte resten av skoletiden og livet.

Pris: 28.600,- for 26 møter over 13 uker.

Er dette interessant? Ta kontakt med oss for mer informasjon og eventuelt booking av hele kurset.

Foreldreveiledning

I dagens samfunn er det for mange krevende å være foreldre. Vi tilbyr veiledning til foreldre som ønsker hjelp til å være den forelderen han/hun ønsker å være. Noen eksempler på hva vi kan bidra med er relasjonsbygging, grensesetting og samspill med barn og ungdom.

Vi jobber med helt konkrete og enkle verktøy for å skape en positiv utvikling i samhandling og relasjoner. Både mellom de voksne, og mellom den voksne og barnet/ungdommen.

Tankesortering for barn og ungdom

Mange foreldre kontakter oss fordi deres barn på en eller annen måte ikke har det bra. Det «å ikke ha det bra» kan handle om blant annet dårlig selvfølelse, angst, depresjon, følelse av ensomhet, utagering eller sinne. På 5029 er vi ikke opptatt av å sette merkelapper, men å identifisere de ubalansene som bidrar til barnets/ungdommens tilstand. Vi har etter hvert tilegnet oss solid kompetanse og erfaring i hvordan man best møter og hjelper barn og unge.

Vår erfaring er at barn og unge opplever at det er trygt og godt å komme til 5029, og de uttrykker ofte at «vi forstår dem». Det er alltid et mål for oss at barnet eller ungdommen får eierskap til prosessen. Ved at de unge selv forstår hvilke utfordringer de har, og selv får oppgaver og delansvar for å skape ønsket endring, utvikles selvstendighet og mestringstro som fundament å bygge videre på.

Selvfølelse og selvbilde

Det er veldig lett å havne inn i en rolle vi kler oss i, ut fra det vi forstår som andres eller egne forventninger til oss selv. Valg og opptreden styres da av det vi ønsker å framstå som eller innfri, og ikke den vi "egentlig er".

Over tid vil dette kunne skape ubalanser og konflikter i oss, som kan påvirke helsa vår innenfra og ut. Mange kan oppleve at de spiller en rolle i livets teater, og over tid få mindre evne til å stole på og være seg selv. Det blir viktigere med hva vi eier, hvordan vi ser ut og hvilken jobb vi har, enn å kunne være og utøve oss selv fritt.

Kontakt oss om dette er noe du kjenner igjen hos deg selv og vil ha hjelp med.

Våre artikler

Fordøyelsesproblemer og stress

Traumer, uavklarte livskriser eller slitsomme faser i livet kan påvirke fordøyelsen vår negativt. Dette er en artikkel om hvordan stress påvirker tarmen og magen vår, og hvordan vi jobber med å løse opp i stress FØR vi begynner med andre medisinske eller naturmedisinske tiltak.

Det holder det sa Gundersen, det klarer seg med det

Det holder det, sa Gundersen, det klarer seg med det.
No'n overfall om natta må'n alltid regne med.
Vi peller opp en to tre lik hver mårra, det er alt,
det pleier vi å regne som normalt.

Sansenes magi

«Outside stuff pierce through to you and decides you. And though you are you no matter what someone says what is false or true. Regardless of how soft or hard they say the true you looks like, hears like, feels like, tastes like or smells like, you are you.» - PIERCED fra albumet Steingrunn av OIX.

FOMO - Fear of missing out!

For noen år tilbake hadde jeg en sorteringstime med en ung kvinne som ulykksalig meddelte at hun hadde veldig sterk FOMO. Jeg hadde aldri hørt uttrykket før, og den unge kvinnen lærte villig vekk hva FOMO var for noe

Hva er sorteringsarbeid på Klinikk5029?

Sorteringstime kaller vi timer der vi hovedsakelig snakker sammen. Noen bruker ordet samtaleterapi. Det foregår imidlertid mye mer enn samtale i disse timene.

Parterapi og sexologi med Sunna

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Dette er 5029

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Vekk fra deg og inn til meg

En røff guide for bedre selvkontakt
Ordet «selvkontakt» hos 5029 innebærer økt tilknytning og klarhet til egen indre opplevelse...

Christinas Fastfood presenterer: 5029Knekkebrødet

Velkommen til Christinas Fastfood

En røff guide for trygg og effektiv uttøying av muskler

Det finnes mengder av metoder og teknikker for uttøying. En av disse er PNF. Det står for proprioseptiv nevromuskulær fasilitering. Denne teknikken benytter seg av en nevrologisk refleks...