Parterapi og sexologi med Sunna

Problemer knyttet til samliv og seksualitet er ikke uvanlig. Par og enkeltpersoner i alle aldre kommer til oss på Klinikk5029 fordi de opplever utfordringer knyttet til dette. Vår parterapeut og sexolog Sunna Ingvarsdóttir står klar til å hjelpe deg med det du måtte ha behov for!

I parterapien bruker Sunna sin kompetanse til å skape oversikt over problemene og veilede paret. Hun bistår med verktøy som kan tas i bruk for å unngå parproblemer – eller som kan hjelpe paret ut av uheldige situasjoner når de først har oppstått.

På sexologtime hos Sunna kan du snakke om alt knyttet til kropp, sex og seksualitet. Sexologen kan hjelpe deg med å bygge seksuell selvtillit og bli bedre kjent med deg selv, noe som kan styrke selvfølelsen også på andre arenaer.

Informasjon om våre priser finner du her.

Plei forholdet med parterapi

Vi på 5029 tilbyr hjelp til par med samlivs- og relasjonsproblemer. Hos Sunna får dere en upartisk terapeut og et fordomsfritt rom til å dele alt av bekymringer. Når man står midt oppe i en situasjon, er det ikke alltid lett å se klart. Derfor kan det være nyttig å få en utenforstående til å se på problemene og komme med råd. En person som er objektiv har gjerne helt andre perspektiver og kan stille spørsmål man selv ikke har tenkt på. Slik kan man få en bedre forståelse av hva som faktisk er problemet.

I løpet av parterapien finner man ofte utat en eller begge parter også trenger individuelle terapitimer. Kanskje fordi de oppdager ting de sliter med personlig, som også påvirker parforholdet. Det kan være nyttig å snakke med terapeut om dette alene. Sunna tilbyr individuelle terapitimer til de som har behov for det.

Hvem er Sunna?

Sunna Ingvarsdóttir er Klinikk5029 sin dyktige sexolog og parterapeut. Hun er født og oppvokst på Island, men har levd størsteparten av livet på Jessheim. I 2020 startet hun å jobbe hos oss. Sunna jobber mest med parterapi og sexologtimer. Hun hjelper også med barn som sliter med ting som lærevansker og skolevegring – blant annet tilbyr hun mattekurs og leksehjelp.

Sunna er utdannet lærer i bunn. Hun jobbet mange år i ungdomsskolen og med omsorg i kommunen, blant annet tre år for pedagogisk veiledningstjeneste i Ullensaker kommune. Etter hvert valgte hun å forfølge sin interesse for par, relasjoner og det sexologiske aspektet ved å ta utdanning som sexolog og parterapeut. Heldigvis for oss!

Sunna beskrives som en problemløser. Hennes mål er å hjelpe til med å dra folk ut av det mørke hullet de gjerne føler at de befinner seg i. For selv om situasjonen kan oppleves som fastlåst, så er den nok ikke det, mener Sunna. Ikke minst er Sunna en som tåler å høre på hva enn du måtte legge frem av problemer. Som hun selv sier: – Det er høyt under taket på mitt kontor!

Trøbbel i paradis

Når man velger å gå inn i et parforhold, er det viktig å være rause med hverandre. Man har gjerne visse forventninger til forholdet. Det er rett og rimelig, men et vanlig problem er at man ikke snakker om dette. Når man ikke vet hvilke ønsker og behov den andre parten har, er det vanskelig å imøtekomme dem. Kanskje kjører man seg fast i et destruktivt handlingsmønster. Det er gjerne da det oppstår trøbbel.

Det er nesten ikke til å unngå at problemer oppstår i et samliv. Uansett hvilke utfordringer man står overfor som par, så er det viktig at begge parter tar eierskap til dem. Man må jobbe sammen for å komme seg ut av suppa. Med gode verktøy i bunn har man gode muligheter til å jobbe seg ut av problemene man møter.

Parterapi gir felles språk og forståelse

God kommunikasjon er alfa og omega for å skape god flyt i forholdet, og vi på 5029 opplever ofte at par trenger veiledning i dette. Det man gjerne ser når par kommer til terapitime, er at de har ulike tanker om hva problemet er. Man tenker kanskje at det er en selv som forårsaker problemet. I løpet av terapien oppdager man ofte at problemet bunner i noe helt annet enn det man først trodde.

Parterapi hjelper paret med å en felles forståelse av utfordringen, og en felles måte å kommunisere på. Med dette blir det lettere å jobbe seg gjennom problemene sammen. Ofte er dette noe av det folk liker best med parterapien.

Parterapi: siste utvei?

Par som står midt oppe i en utfordrende periode, opplever ofte dette som en krise. Problemer som ikke nødvendigvis var så veldig store til å begynne med, vokser seg til å bli gigantiske. Parterapi blir booket som en siste utvei for å redde forholdet. Vi på 5029 anbefaler par å ta problemene ved roten når de oppstår. Ved å ta tak i problemer på et tidlig stadium kan man unngå at det dannes uheldige mønstre.

Par kan ha stor nytte av å være proaktive hele tiden, og ikke kun i vanskelige tider. Ha et våkent blikk og gjør opp status med partneren din regelmessig. Like viktig er det med selvbevissthet! Vi mennesker er ikke statiske, men endrer behov og preferanser hele tiden. Derfor bør vi ta en sjekk med oss selv nå og da; har vi fortsatt de samme målene? Nyter vi fortsatt de samme tingene? Trenger vi å tilføre noe nytt i parforholdet? Kom gjerne til parterapi – ikke kun som en nødløsning, men også for å pleie forholdet.

Bygg seksuell selvtillit hos sexolog

Sexologi er læren om menneskets seksuelle viten, lyster, atferd og utfordringer. Seksualitet er en viktig del av identiteten vår, og alle mennesker er født med en seksuell helse – selv om dette tar varierende grad av plass i folks liv. Opplever man utfordringer knyttet til egen seksualitet, kan dette ha ringvirkninger. Blant annet kan det skape problemer i parforhold. Det er derfor svært viktig å ta tak i dette, gjerne ved å gå til sexolog.

Hos sexologen kan alle temaer tas opp. Her eksisterer det ingen skam! Ofte oppdager man at roten til problemene ikke egentlig handler om seksualitet i seg selv, men noe bakenforliggende.

Tabubelagt tema

Det er ikke til å stikke under en stol at det finnes mange tabuer knyttet til seksualitet. Selv om det er mer åpenhet rundt seksualitet nå enn før, er dette likevel noe mange nekter å snakke om. Man kan kanskje få inntrykk av at det er større fokus på temaet enn det det faktisk er. Vi kan jo tross alt stadig se oppslag à la «tips og råd for å forbedre sexlivet» i mediene – men dette skraper kun i overflaten. Fokuset på å fremme god seksuell helse er lite, sammenlignet med fysisk og psykisk helse.

Videre tenker mange at det å bestille time hos sexolog er flaut. Det finnes en forestilling om at man bør klare å ta tak i slike ting selv. Men med profesjonell hjelp kan jobben bli lettere.

Ungdom og seksualitet

Vi hører gjerne mye snakk om sex blant ungdom, men det er ikke til å stikke under en stol at unge mennesker ofte har tvilsomme informasjonskilder. Vi ser ofte at de lærer om sex gjennom å snakke med venner og se på porno. I denne alderen er det ikke enkelt å skille mellom fakta og fiksjon, så dette kan skape vrangforestillinger om sex og seksualitet.

Seksualundervisningen i skolen kan potensielt danne grunnlaget for hele livet, men da må den tas mer på alvor enn det som gjøres i dag. Med god og grundig seksualundervisning tror vi på 5029 at man kan forebygge mange negative hendelser knyttet til sex. Man hadde lært seg selv bedre å kjenne på et tidligere stadium, fjernet tabuer og normalisert temaet.

Vi anbefaler å ta tak i problemer knyttet til seksualitet på et tidlig stadium. Sunna på 5029 har lang erfaring med å hjelpe unge med å finne ut av ting som omhandler seksualitet, kjønn og identitet. Les mer om 5029 sitt tilbud til barn og ungdom.

Våre artikler

Fordøyelsesproblemer og stress

Traumer, uavklarte livskriser eller slitsomme faser i livet kan påvirke fordøyelsen vår negativt. Dette er en artikkel om hvordan stress påvirker tarmen og magen vår, og hvordan vi jobber med å løse opp i stress FØR vi begynner med andre medisinske eller naturmedisinske tiltak.

Det holder det sa Gundersen, det klarer seg med det

Det holder det, sa Gundersen, det klarer seg med det.
No'n overfall om natta må'n alltid regne med.
Vi peller opp en to tre lik hver mårra, det er alt,
det pleier vi å regne som normalt.

Sansenes magi

«Outside stuff pierce through to you and decides you. And though you are you no matter what someone says what is false or true. Regardless of how soft or hard they say the true you looks like, hears like, feels like, tastes like or smells like, you are you.» - PIERCED fra albumet Steingrunn av OIX.

FOMO - Fear of missing out!

For noen år tilbake hadde jeg en sorteringstime med en ung kvinne som ulykksalig meddelte at hun hadde veldig sterk FOMO. Jeg hadde aldri hørt uttrykket før, og den unge kvinnen lærte villig vekk hva FOMO var for noe

Hva er sorteringsarbeid på Klinikk5029?

Sorteringstime kaller vi timer der vi hovedsakelig snakker sammen. Noen bruker ordet samtaleterapi. Det foregår imidlertid mye mer enn samtale i disse timene.

Parterapi og sexologi med Sunna

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Dette er 5029

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Vekk fra deg og inn til meg

En røff guide for bedre selvkontakt
Ordet «selvkontakt» hos 5029 innebærer økt tilknytning og klarhet til egen indre opplevelse...

Christinas Fastfood presenterer: 5029Knekkebrødet

Velkommen til Christinas Fastfood

En røff guide for trygg og effektiv uttøying av muskler

Det finnes mengder av metoder og teknikker for uttøying. En av disse er PNF. Det står for proprioseptiv nevromuskulær fasilitering. Denne teknikken benytter seg av en nevrologisk refleks...