Læringsutvikling hos Klinikk 5029

Klinikk 5029 på Jessheim tilbyr hjelp innen lese, regne og konsentrasjonsvansker. Jeg som jobber med dette har utgangspunkt i min utdanning som kommunikolog. Jeg bryr meg lite om diagnoser. Fokuset er å skape utvikling i de systemene som utgjør selve forutsetningene for læring. De viktigste for oss er det nevromotoriske underlaget, endring av indre tanke og lærestrategier, og av og til ernæring. Her er en kort oversikt.

Nevromotorikk

Nevromotorikk er et samlebegrep for øvelser for trening av nervesystemet. Det er her læring og tenking foregår, og det er trenbart. Dessverre er det er ikke gitt at et nervesystem er godt ”tilrettelagt” eller modent for læring. Nevromotoriske øvelser vil også for de fleste bidra til avspenning, og økt konsentrasjon og fokus. Øvelsene gjøres både på klinikken og hjemme, og er i vår erfaringsverden helt avgjørende for å få resultater.

Endring av indre lærestrategier

Vi har egentlig 3 grunnmåter å tenke, huske og lære på: Se, høre og føle. Alle disse tre bør anvendes og samarbeide naturlig i tankeverden vår, for at god læring skal foregå. Dette er nesten alltid et hovedproblem for en med lærevansker, og det er helt endringsbart.

Det å ikke raskt kjenne igjen ordbilder for eksempel, handler oftest om at den indre visuelle sansen ikke brukes (på en nyttig måte) til akkurat dette. Hvert ord blir da ”nytt” hver gang det leses. Likevel går det helt fint an å lære seg å bruke den indre visuelle sansen til dette, og ordbildegjenkjenning kan bli så enkelt som det skal.

Endring av indre lærestrategier handler om å faktisk endre hvordan ord og tall (og alt annet) bearbeides, prosesseres og lagres. De fleste har liten relasjon til hvordan de selv egentlig tenker eller husker i praksis. Vi kartlegger dette, og hjelper til med å etablere nye nyttige kognitive mønstre. Nyttige for læring, forståelse og hukommelse.

Evne til å forstå kompleksitet (som for eksempel begreper)

5029 samarbeider med spesialpedagoger i privat praksis for å få gjort denne viktige jobben. Det skjer etter at arbeidet med nevromotorikk og lære og lesestrategier er ferdig.

Ernæring

Det er mange studier som viser hvordan god ernæring påvirker læringsevne positivt. Det er veldig varierende hvor viktig dette er for den enkelte, og det må alltid vurderes individuelt.

Alt det andre

Med lærevansker følger det ofte med andre ting. Som sykdommer, muskel eller skjelettproblematikk, forhold i hjemmet, synsforstyrrelser, medfødte skader, sosiale aspekter osv. Noen ganger må dette og annet adresseres, før det er noen vits i å fokusere på selve læringen. Klinikk 5029 er en tverrfaglig klinikk som jobber med mye av dette, og ikke alt.

Uansett utgangspunkt er det vår klare erfaring at det er nyttig med et best mulig utviklet nervesystem, nyttige indre sansestrategier, og forståelsesevne av begreper og verden rundt seg. Læring og livet ellers virker å bli enklere for de fleste da.

Et samarbeid med oss består av møter over tid på klinikk 5029 der vi har hovedansvar for aktivitetene, og enkle klare øvelser for daglig hjemmetrening av ulik art.

Våre artikler

Dette er 5029

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Vekk fra deg og inn til meg

En røff guide for bedre selvkontakt
Ordet «selvkontakt» hos 5029 innebærer økt tilknytning og klarhet til egen indre opplevelse...

Læringsutvikling hos Klinikk 5029

Klinikk 5029 på Jessheim tilbyr hjelp innen lese, regne og konsentrasjonsvansker. Jeg som jobber med dette har utgangspunkt i min utdanning som kommunikolog. Jeg bryr meg lite om diagnoser...

Christinas Fastfood presenterer: 5029Knekkebrødet

Velkommen til Christinas Fastfood

En røff guide for trygg og effektiv uttøying av muskler

Det finnes mengder av metoder og teknikker for uttøying. En av disse er PNF. Det står for proprioseptiv nevromuskulær fasilitering. Denne teknikken benytter seg av en nevrologisk refleks...