FOMO - Fear of missing out!

«Jeg trenger hjelp, jeg har så FOMO!»
«Du har hvafornoe?»

For noen år tilbake hadde jeg en sorteringstime med en ung kvinne som ulykksalig meddelte at hun hadde veldig sterk FOMO. Jeg hadde aldri hørt uttrykket før, og den unge kvinnen lærte villig vekk hva FOMO var for noe. Det var et ubehag som var knyttet til å gå glipp av noe antatt bedre enn det rådende. Hun fortalte at mens hun satt hjemme for å ivareta sterkt trengt hvile, tikket snappene inn fra Per og Annes fest og ga en følelse at hun heller skulle vært der. Hun gikk glipp av noe. Når hun trente vekter, fryktet hun at hun hadde hatt bedre av å delta på Yoga eller kanskje løpt intervaller. FOMOen uttrykte seg ikke bare i form av frykt for å gå glipp av rikere opplevelser enn den hun var i, men også frykt for å gå glipp av informasjon.

Frihetsparadokset

Vi mennesker er dessverre og heldigvis bundet til dette grunnleggende frihetsparadokset. Vårt sinn med dets ressurser og den ytre verdens muligheter, legger til grunn en enorm valgfrihet. Noen av våre muligheter står bevisst og konkret frem for oss, andre muligheter kommuniseres ubevisst gjennom symboler, følelser og intuisjon Burde det ikke være vidunderlig at vi har så mange muligheter? Simultant med at vi har denne store mulighetskatalogen, er vi bundet til at vi ikke er flere enn oss selv der vi er. Vi kan ikke være flere steder på en gang. Vi lever vårt jordiske liv èn gang og vi lever oss fremover gjennom de valgene vi til enhver tid foretar oss. Vi kan ane og tidvis være ganske sikre på betydningen av de valgene vi tar, men helt sikre kan vi aldri være. Du har antakelig opplevd at noe du trodde ville bli kjipt ble fint og motsatt.

Sosiale Medier

I 2004 ble Facebook lansert. Instagram kom i 2010, Snapchat i 2011 og TikTok kom i 2016. Gjennom den informasjonsstrømmen sosiale medier tilbyr oss, blir vi ytterligere beriket med informasjon, muligheter, stiler og trender, hobbyer, reisemål og ikke minst matretter. I markedsføring undervises det i de psykologiske mekanismer som skaper FOMO slik at denne tilstanden skapes i kunden slik at produkter kjøpes ukritisk. FOMO er butikk.

Innenfor en relativt kort tidsramme på 10 år, har vi gått fra en ganske begrenset tilgang på informasjon om våre nære og fjerne relasjoners gjøren og laden, til en stor tilgang og sterk strøm av informasjon om andre menneskers liv. Mye av informasjonen vi mottar fra sosiale medier er fra den delen av det hele livet som er av det gode og imponerende. Hva gjør dette med oss? For noen gjør det ingenting, for andre kan denne strømmen av andre menneskers livsrikdom gi FOMO, hemming og nedverdigelse.

I know my song

«I know my song well before I start singin`» er en strofe fra Bob Dylans «Hard rain». Det er en linje jeg alltid har likt godt. Det er noe betryggende med at sangen kjennes før den synges. Desto høyere tillit vi har til våre valg, desto mer tilstedeværende og tilfreds vil vi potensielt bli i samlivet med våre valg. Hvordan kan vi oppnå større ro med valgene vi tar? Hva gjør at noen mennesker er sterkt berørt av FOMO, mens andre ikke i det hele tatt?

5029 og FOMO

En del av den kommunikologiske analysen 5029 bistår våre kunder med, er å forstå hvordan hjernen som organ fungerer som en helhet og hva ulike tilganger, balanser og ubalanser kan føre med seg. Noen av våre kognitive ressurser tilgjengeliggjør alternativer, andre sorterer alternativene, mens andre deler igjen strukturerer og planlegger hvordan valg kan settes ut i praksis. Alle disse funksjonene må til for at beslutninger kan fattes. Dette ligger til grunn for «I know my song well, before I start singing»

Denne «flyten» av 1) Muligheter —> 2) Sortering av muligheter —>3) Indre beslutning —> 4) Ut i virkelig praksis, pågår bevisst og ubevisst hele tiden.

Denne naturlige strømmen av mindre og større skapelser basert på beslutninger, er avgjørende for å oppnå en følelse av å være tilstede og være den skapende kraft for eget liv. Om denne flyten stanses av hvilken som helst grunn, blir livet «dødt» og det er kort vei til nedstemthet, isolasjon og meningsløshet.

Nosce Te Ipsum - Kjenn deg selv

Desto sterkere grad et menneske kjenner sine behov og sine individuelle verdier, desto enklere og mer effektiv blir beslutningsprosessen og tillit til den. I våre timer finnes det rom for oppdagelse av hva vi virkelig individuelt tror på, står for og vil. Dette er underlaget som underletter beslutninger og beskytter oss mot FOMO. Vi erfarer daglig i våre sorteringstimer at kunder oppdager pågående relasjoner og aktiviteter som er «døde». Altså at det som springer ut av relasjonene og aktivitetene ikke leder frem til noe av verdi. Avdekking og tydeliggjøring av hva som skal avsluttes og minskes er likeverdig å forstå hva det skal bli mer av. Dette er et kjernefelt i vårt sorteringsarbeid. For å leve verdig og samsvarende må vi kjenne til hva vi forstår som verdier og ikke-verdier.

FOMO er et nytt uttrykk på et eldgammelt fenomen: beslutningssvakhet. 5029 vet en hel del om hva som springer ut av psykiske, fysiske og energetiske uheldigheter i kjølvannet av beslutningssvakhet. Vi har også gjennom tusenvis av menneskemøter fått gleden av den glede som oppstår når naturlig beslutningsevne gjenerobres. En av våre hovedroller og kjernekompetanse er å skape bevissthet på og å tilføre næring til de delene som skal spille i beslutningssymfonien og eliminere muligheten for at FOMO slår rot.

Kjenn DIN sang og syng!

Våre artikler

Fordøyelsesproblemer og stress

Traumer, uavklarte livskriser eller slitsomme faser i livet kan påvirke fordøyelsen vår negativt. Dette er en artikkel om hvordan stress påvirker tarmen og magen vår, og hvordan vi jobber med å løse opp i stress FØR vi begynner med andre medisinske eller naturmedisinske tiltak.

Det holder det sa Gundersen, det klarer seg med det

Det holder det, sa Gundersen, det klarer seg med det.
No'n overfall om natta må'n alltid regne med.
Vi peller opp en to tre lik hver mårra, det er alt,
det pleier vi å regne som normalt.

Sansenes magi

«Outside stuff pierce through to you and decides you. And though you are you no matter what someone says what is false or true. Regardless of how soft or hard they say the true you looks like, hears like, feels like, tastes like or smells like, you are you.» - PIERCED fra albumet Steingrunn av OIX.

FOMO - Fear of missing out!

For noen år tilbake hadde jeg en sorteringstime med en ung kvinne som ulykksalig meddelte at hun hadde veldig sterk FOMO. Jeg hadde aldri hørt uttrykket før, og den unge kvinnen lærte villig vekk hva FOMO var for noe

Hva er sorteringsarbeid på Klinikk5029?

Sorteringstime kaller vi timer der vi hovedsakelig snakker sammen. Noen bruker ordet samtaleterapi. Det foregår imidlertid mye mer enn samtale i disse timene.

Parterapi og sexologi med Sunna

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Dette er 5029

På Klinikk5029 ønsker vi å unngå at våre kunder kommer igjen og igjen med det samme, eller ny variant av det samme helseproblemet.

Vekk fra deg og inn til meg

En røff guide for bedre selvkontakt
Ordet «selvkontakt» hos 5029 innebærer økt tilknytning og klarhet til egen indre opplevelse...

Christinas Fastfood presenterer: 5029Knekkebrødet

Velkommen til Christinas Fastfood

En røff guide for trygg og effektiv uttøying av muskler

Det finnes mengder av metoder og teknikker for uttøying. En av disse er PNF. Det står for proprioseptiv nevromuskulær fasilitering. Denne teknikken benytter seg av en nevrologisk refleks...